Joustavat sisennykset selkeyttävät koodin lukemista

Ohjelmoijat ovat usein erittäin pikkutarkkoja siitä, miten he kirjoittamansa koodin jäsentelevät: käytetäänkö sisennyksessä tabulaattoria vai välilyöntejä, miten asiat rivitetään, tuleeko sulkeiden jälkeen väli vai ei ja niin edelleen. Teoreettisesti koodi on samaa, jäsenteli sen miten halusi, mutta käytännössä koodin lukeminen on huomattavasti helpompaa, jos se on rakenteeltaan selkeää ja yhdenmukaista.

Koodin jäsentelyyn liittyvien sisennysten toimintaan on Nick Gravgaardin ideoinut niin sanotun joustavan sisennyksen eli ”elastic tabstops” -ominaisuuden, jossa rivit sisentyvät selkeiksi ryhmiksi.… Jatka lukemista