Joustavat sisennykset selkeyttävät koodin lukemista

Ohjelmoijat ovat usein erittäin pikkutarkkoja siitä, miten he kirjoittamansa koodin jäsentelevät: käytetäänkö sisennyksessä tabulaattoria vai välilyöntejä, miten asiat rivitetään, tuleeko sulkeiden jälkeen väli vai ei ja niin edelleen. Teoreettisesti koodi on samaa, jäsenteli sen miten halusi, mutta käytännössä koodin lukeminen on huomattavasti helpompaa, jos se on rakenteeltaan selkeää ja yhdenmukaista.

Koodin jäsentelyyn liittyvien sisennysten toimintaan on Nick Gravgaardin ideoinut niin sanotun joustavan sisennyksen eli "elastic tabstops" -ominaisuuden, jossa rivit sisentyvät selkeiksi ryhmiksi. Ominaisuudessa tabulaattorin pituus voi vaihdella eri riveillä ja teksti on jaoteltu tavallaan kuin taulukon soluihin ja sarakkeisiin.

Esimerkiksi ryhmän rivit sisennetään automaattisesti samalle tasolle.

Tab Stops

ja rivin muuttuessa ryhmän rivien sisennystä muutetaan automaattisesti uuteen pituuteen.

Tab Stops

Ideasta saa paremman käsityksen, kun vilkaisee enemmän esimerkkejä miten Code Browser -ohjelma asian toteuttaa tai testata ominaisuutta käytännössä. Sisennyksen automaattinen muuttaminen tekstin muuttuessa tuo selkeyttä koodin lukemiseen muun muassa switch-case -rakenteissa, muuttujaryhmissä ja kommenteissa.

Ominaisuus näyttää kätevältä, mutta harmillisesti se ei ole vielä yleistynyt. Toivoa kuitenkin herättää, että ominaisuudesta on tehty kehitysehdoitus Eclipseen ja ominaisuus löytyy kuulemma Swingistä, GTK:sta ja tulevasta Visual Studiosta. Gedit-editoriin tämä mullistava uudistus on saatavissa Nick Gravgaardin tekemän lisäosan avulla.