OS X Terminal asetukset

Mac OS X:ssä Terminaalin käyttäminen kaipaa muutamia lisäasetuksia, joilla muun muassa Irssin käyttäminen on mukavampaa. Tässä muutamia vinkkejä, joilla OS X:n Terminalin (suom. Pääte) asetuksia voi viritellä. Oletuksena on, että käytössä on OS X Lion ja shellinä bash (oletus).

Backspace ja delete

Valitse Terminal-valikosta Preferences ja Settings-välilehden alta Keyboard-välilehti. Jos Key Mappingseissa ei kohdassa del (forward delete) ole arvoa \033}3~ niin lisää kenttään tuo arvo (send string to shell).

Mene "Advanced" -välilehdelle ja ota rasti pois kohdasta "Delete sends Ctrl-H".

Jos Backspace ei toimi Terminaalin kautta otettaessa yhteyttä Linux-koneeseen, lisää käyttäjän kotihakemistossa (~/) sijaitsevaan ~/.bashrc -tiedostoon seuraava rivi: export TERM=xterm. Ota asetukset käyttöön komennoilla source ~/.bash_profile. Ongelma voi ilmetä etenkin screeniä käytettäessä ja screen vastaa vain "Wuff ---- Wuff!!".

Page up & down ja Home & End toimimaan ilman Shiftiä

Valitse Terminal-valikosta Preferences ja Settings-välilehden alta Keyboard-välilehti

  1. Key mappingista valitaan haluttu toiminto
  2. Actioniksi "send string to shell"
  3. page down: \033[6~
  4. page up: \033[5~
  5. home: \033[1~
  6. end: \033[4~

Lisää käyttäjän kotihakemistossa (~/) sijaitsevaan ~/.inputrc -tiedostoon seuraavat rivit. Jos tiedostoa ei ole, luo sellainen.

# allow the use of the Home/End keys
"\e[1~": beginning-of-line
"\e[4~": end-of-line

# allow the use of the Delete/Insert keys
"\e[3~": delete-char
"\e[2~": quoted-insert

# mappings for "page up" and "page down" to step to the 
# beginning/end of the history
"\e[5~": beginning-of-history
"\e[6~": end-of-history

# alternate mappings for "page up" and "page down" 
# to search the history
# "\e[5~": history-search-backward
# "\e[6~": history-search-forward

Käynnistä Terminaali uudelleen, tai ota asetukset käyttöön komennoilla source ~/.bash_profile ja bind -f ~/.inputrc

UTF-8 merkistö

Valitse Terminal-valikosta Preferences ja Settings-välilehden alta Advanced-välilehti

  • Rasti pois ruudusta "Escape non-ASCII input"
  • Poimi Character encoding -kohdasta: Unicode (UTF-8)

Lisää ~/.inputrc -tiedostoon rivit:

# Be 8 bit clean.
set input-meta on
set output-meta on
set convert-meta off

Lisää ~/.bash_profile -tiedostoon rivi export LC_CTYPE=en_US.UTF-8

Ota muutokset käyttöön käynnistämällä Terminal uudelleen tai komennoilla source ~/.bash_profile ja bind -f ~/.inputrc

Irssi screenissä ja UTF-8

Muokkaa screeniä ajavan koneen merkistöasetuksia ~/.inputrc -tiedostoon edellä mainitulla tavalla.

Lisäksi lisää ~/.bashrc -tiedostoon seuraavat rivit:

export LANG="en_US.UTF-8"
export LC_CTYPE="fi_FI.UTF-8"
export LC_TIME="fi_FI.UTF-8"
export LESSCHARSET="utf-8"

Aseta Irssissä (0.8.10 tai uudempi) terminaalin merkistöksi UTF-8 antamalla komento /set term_charset UTF-8 ja aseta Recode-asetukset seuraavasti:

/set recode ON
/set recode_autodetect_utf8 ON
/set recode_fallback iso-8859-15
/set recode_out_default_charset utf-8
/set recode_transliterate ON

Jos kanavan nimessä on ISO-8859-1 ääkkösiä, pystyy esimerkiksi kanavalle #ääöö liittymään käyttämällä komentoa /eval join #\xE4\xE4\xF6\xF6. Siis ä -> \xE4 ja ö -> \xF6.

Irssi ja Page up & down jouhevammin

Applen kannettavista tietokoneista on karsittu turhat näppäimet pois ja niiden mukana muun muassa myös Page up & down. Nyt Irssissä backlogia selatessa pitää aina naputella Esc+ylös/alas, joka on hieman työlästä, kun lisäksi Esciä joutuu painamaan joka kerta uudestaan. Asia on onneksi helppo korjata.

Sivutus-näppäimet voi asettaa toimimaan myös fn+ylös/alas -yhdistelmään komentamalla Irssissä seuraavasti:

/bind meta-up scroll_backward
/bind meta-down scroll_forward

Ääkkösten kirjoittaminen etäkoneella

Jos ääkkösten kirjoitus ei luonnistu etäkoneella, kannattaa yrittää seuraavia keinoja:

  • Kommentoi /etc/ssh_config -tiedostossa pois rivi "SendEnv LANG LC_*"
  • Tai ota ruksi pois "Set locale environment variables on startup" -kohdasta Terminaalin asetuksista (Settings Windows > Settings Tab > Advanced) ja käynnistä Terminal uudestaan.

Viitteet

Ohjeet kasattu Elefanttipuhe-blogin kootuista ohjeista (ei enää verkossa) ja Matti Hiljasen ohjeista, joita on tähän kirjoitukseen täydennetty GNU development under Mac OS X -ohjeilla sekä ajantasaistettu tarvittavilta osin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.