Avainsana: scm

  • Versionhallinnan parhaat käytännöt koodaajalle

    Versionhallinnasta ja siihen liittyvistä asioita on kirjoitettu paljon, mutta useissa kirjoituksissa on keskitytty lähinnä teknisiin asioihin ja eri versionhallintajärjestelmien mahdollistamiin asioihin. Harvat kirjoitukset keskittyvät käytännön asioihin ja niin sanottuihin parhaisiin käytäntöihin, joita soveltamalla versionhallinnan käytöstä saa paljon enemmän irti. Muutamia käteväksi todettuja ja omasta mielestäni ”parhaita käytäntöjä” koodaajan näkökulmasta ovat muun muassa: Työn kulku Vie…