Versionhallinnan parhaat käytännöt koodaajalle

Versionhallinnasta ja siihen liittyvistä asioita on kirjoitettu paljon, mutta useissa kirjoituksissa on keskitytty lähinnä teknisiin asioihin ja eri versionhallintajärjestelmien mahdollistamiin asioihin. Harvat kirjoitukset keskittyvät käytännön asioihin ja niin sanottuihin parhaisiin käytäntöihin, joita soveltamalla versionhallinnan käytöstä saa paljon enemmän irti.

Muutamia käteväksi todettuja ja omasta mielestäni ”parhaita käytäntöjä” koodaajan näkökulmasta ovat muun muassa:

  1. Työn kulku
  2. Vie koodi versionhallintaan usein ja aikaisin
  3. Vie yhtenäisiä kokonaisuuksia
  4. Kirjoita järkeviä commit-viestejä
  5. Tee koodaustyylin muutokset erillään oikeista muutoksista
  6. Älä vie tiedostoja, jotka muuttuvat dynaamisesti
  7. Älä vie koodia, joka ei käänny


1.Jatka lukemista