Hakkeri vs. krakkeri

Aina ajoittain näkee Internetin keskusteluissa termitaistelua hakkerin ja krakkerin välillä. Vaikka termien merkitysero on selkeä, käytetään hakkeri-nimitystä usein väärin krakkerin sijasta. Tämä ei sinällään ole mikään ihme, sillä suurelle yleisölle tietotekniikkaan yleensäkin liittyvät termit ovat outoja tai tuntemattomia. Asiaa vielä pahentaa lehtien kirjoituksen väärillä termeillä. Kun termiä hakkeri väärinkäytetään vielä yliopiston luentomateriaalissa, tuntuu peli olevan menetetty.

Hakkeri-termi tarkoittaa taitavaa tietokoneenkäyttäjää, joka tuntee tietokonejärjestelmien toiminnan syvällisesti ja hallitsee käyttämänsä työkalut ja laitteet erittäin hyvin. Hakkerille tietokoneet eivät ole vain väline muiden tavoitteiden saavuttamiseen (esim. rahan) vaan hakkeri on kiinnostunut omasta mielenkiinnon kohteestaan kohteen itsensä vuoksi. Asiaa tutkinut Pekka Himanen on nimennyt hakkerimaisen elämänasenteen hakkerietiikaksi (wikipedia: Hacker ethic) ja teorian mukaan hakkereiksi voidaan kutsua myös muita hakkerietiikan mukaan eläviä ihmisiä, joiden intohimoinen mielenkiinto kohdistuu johonkin muuhun asiaan kuin tietokoneisiin, ohjelmointiin ja tietokonejärjestelmiin. (wikipedia).

Krakkeri tai kräkkeri -termillä tarkoitetaan henkilöä, joka murtautuu (cracker; alk. eng. crack, murtaa) tietojärjestelmään ilman järjestelmästä vastaavan tahon lupaa. Myös tietokoneohjelmien kopiosuojausten murtajaa kutsutaan kräkkeriksi. Tietojärjestelmään murtautumisessa vaaditaan joko syvällistä tietokoneohjelmien ja -ohjelmoinnin tuntemusta, kohdejärjestelmän käyttäjien varomattomuuden hyödyntämistä (social engineering) tai toisten kirjoittamia murtautumista avustavia ohjelmia. Myös henkilöä, joka esimerkiksi arvaa liian helpon salasanan ja täten pääsee järjestelmään, kutsutaan krakkeriksi. (wikipedia)

Hakkeri/krakkeri termien sekoittaminen on yleistä, etenkin tietotekniikkaa tuntemattomien keskuudessa ja näkee termien väärinkäyttöä alan piirissäkin. Termit ovat hieman horjuvia ja nopeasti muuttuvassa ATK-slangissa mahdolliset viralliset suositukset eivät yleensä vastaa käytäntöä. Usein krakkerin määritelmään sisällytetään myös se, että henkilön on oltava hakkeri – siis jonkun toisen tekemän murtautumisohjelman käyttö ei tekisi käyttäjästään krakkeria. Kuitenkin on helpompi ajatella niin, että krakkeri tarkoittaa yksinkertaisesti murtautujaa riippumatta tekotavasta. Väärinkäsitysten mahdollisuuden vuoksi hakkeri-sanan käyttö ei ole suotavaa ilman lisäselitystä.

Tietotekniikan harrastajaan voidaan viitata monilla termeillä englanninksi (white-hat, grey-hat ja black-hat -hakkeri, geek, hacker, nerd, script-kiddie jne.). Suomen kielisiä termejä on aika niukasti ja usein käytetäänkin englannin kielisiä termejä viitatessa tietotekniikan harrastajaan tarkemmin. On harmillista, että mediassa hakkeri on lähes aina negatiivisessa merkityksessä ja harrastajiin käytetään vain termiä nörtti.

Myös muiden tietotekniikan termien kanssa on suomen kielellä hieman ongelmia. Miten kuvaisit esimerkiksi termiä ”hack value” tai ”wardriving”? Usein jos termille olisikin ”virallinen” määritelmä suomeksi, se ei vastaa alkuperäistä merkitystä (vrt. avopaistos = pizza) tai on muuten sopimaton.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *