Kiintolevyt, SMART ja Smartctl:n tulkinta

Tietokoneen lähes väsymättömänä työjuhtana toimivat kiintolevyt, jotka tallettavat arvokkaan ja arvottaman datan myöhempää ajankohtaa varten. Yleensä moderneissa kovalevyissä on SMART-ominaisuus (S.M.A.R.T. = Self-Monitoring Analysis Reporting Technology), jolla levyn kuntoa voidaan seurata. FTFM:ssä (Fuck the fucking manual) on selkeä ohje Smartctl:n tulkinnasta, jossa on selitetty sen toiminta, periaatteet ja tulkitseminen selkeästi ja ymmärrettävästi.

”On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että SMART osaa ennustaa vain ongelmia, jotka oireilevat. Esimerkiksi kovalevyn sisältä irtoava ruuvi tai levyn elektroniikan yllättävä pettäminen ei kuulu SMARTin toimenkuvaan. Sen sijaan jatkuvasti lukuvirheitä tekevä lukupää, huonosti käynnistyvä levyn pyöritysmoottori tai liiallinen lämmöntuotto ovat asioita, jotka enteilevät levyn kuolemaa ja ovat helposti havaittavissa SMARTin avustuksella.” (FTFM)

Smartctl:n avulla voidaan lukea levyn keräämää dataa ja komentaa levylle kuntotestin, jolla saadaan erilaisia numeroarvoja levyn toiminnasta. Lisäksi levylle voidaan suorittaa levyn pintaa tarkisteleva testi, joka palauttaa hyväksytty/hylätty -arvon. Tulkitsemalla Smartctl:n arvoja voidaan päätellä levyn kunto, mutta SMART ei välttämättä ole lopullinen totuus, vaan arvoja tulisikin tulkita suuntaa antavina.

Lyhyesti kerrottuna smartctl:n käyttäminen ja oleellisten testitulosten saaminen menee seuraavasti (xxx = levyn tunnus esim. hda):
smartctl -t offline /dev/xxx, joka päivittää listauksessa merkityt ’Offline’-arvot.
smartctl -t long /dev/xxx, joka testaa levyn pinnan.
smartctl -a /dev/xxx, nähdään lopputulokset.

Lopputulosten tulkitseminen on teoriassa selkeää, sillä tuloksissa on merkitty testatut attribuutit, saadut arvot, riskirajat ja attribuutin tyyppi. Alla olevassa tulosteessa levyn lämpötila on 46 astetta (WHEN_FAILED -kenttä jätetty esittämättä).

ID# ATTRIBUTE_NAME    FLAG  VALUE WORST THRESH TYPE  UPDATED  RAW_VALUE
194 Temperature_Celsius 0x0022 046  055  000  Old_age Always  46

Smartctl:n tulosteen tulkitsemisessa kannattaa lukea FTFM:n artikkeli, joka kertoo eri arvojen merkityksen ja kuinka arvoja pitää ja kannattaa tulkita.

Debian-harrastajien FTFM:ssä on muitakin hyödyllisiä artikkeleita liittyen muun muassa RAID:n tekoon ja APT:n käyttöön. ”FTFM on kaikille avoin Unix-dokumentaatioprojekti, jonka tarkoituksena on kerätä kokoelma suoraan asiaan meneviä oppaita. FTFM:n toimintaperiaate muistuttaa Wikiä, joskin kaikki muutokset artikkeleihin ilmestyvät vasta ylläpidon hyväksynnän jälkeen.” (FTFM) FTFM-projekti on vielä sisällöltään niukahko, mutta oppaiden määrän toivoisi kasvavan, sillä käytäntöön painottuvia ja selkeitä tekstejä voisi lukea enemmänkin.


Posted

in

by

Comments

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *